Kontakt

KSIĘGOWA OK Sp. z o.o.

tel./fax: 71 371 88 97
tel: 572 366 128
e-mail: biuro@ksiegowa-ok.pl
ul. K. Olszewskiego 155, 51-647 Wrocław
KRS 0000656412, REGON 366230854, NIP 8982227010

Małgorzata Dębowska – Kubit

RACHUNKOWOŚĆ i DORADZTWO DĘBOWSKA

ul. Olszewskiego 155, 51-647 Wrocław

REGON 933024001, NIP 898-142-08-16