– Kadry i Płace

Kadry i płace

Nasze biuro prowadzi na zlecenie klienta pełną obsługę kadrowo – płacową. W tym zakresie między innymi:

– prowadzimy teczki pracownicze
– sporządzamy listy płac
– obliczamy wymiar urlopu
– przygotowujemy zaświadczenia dla pracowników
– wystawiamy świadectwa pracy
– sporządzamy symulacje kosztów płacy
– obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
– sporządzamy deklaracje podatkowe

Pełna oferta