E-kasy – rewolucyjne regulacje dotyczące kas fiskalnych.

23 mar    Przepisy podatkowe
mar 23

E-kasy – rewolucyjne regulacje dotyczące kas fiskalnych.

Wrócił temat wymiany kas fiskalnych na e-kasy, umożliwiające przesyłanie danych z kas fiskalnych do systemu CRK prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Zaczęło się o tym mówić gdy 27 kwietnia 2018 r. do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która ma wprowadzić e-kasy. Zmiany miały wejść w życie 1 października 2018 r., a pierwszy etap wymiany kas fiskalnych miał rozpocząć się 1 stycznia 2019 r. ale po pierwszym czytaniu projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych i od tego momentu Podkomisja nad nim pracowała.
8 lutego 2019 r. Podkomisja przedstawiła nową wersję tego projektu, z której wynika, że zmiany mają wejść od 1 maja 2019 r., a obowiązkowa wymiana kas dla pierwszych podatników zacznie się od 2020 r.
Ustawa zakłada, że e-kasy obligatoryjnie będą stosowane jedynie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach, zidentyfikowanych jako szczególnie narażone na nadużycia.

Obowiązkowa wymiana kas na elektroniczne dotyczyć ma:

  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, a także świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów – od 2020 r.;
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – od 2020 r.;
  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem, wykonywanych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw – od 1 lipca 2020 r.;
  • świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu – od 2021 r.

Ale nie od razu – wymiana kas będzie rozłożona w czasie. Ma się rozpocząć od 2020 r.
Jednocześnie, dopuszczalne będzie stosowanie dotychczasowych kas w pozostałych branżach. Podatnicy nadal będą mogli nabywać i wykorzystywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju. Zostanie to jednak ograniczone czasowo. Założeniem jest, że dotychczasowe kasy będą funkcjonowały obok e-kas aż do momentu ich wyeksploatowania. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat. Docelowy będzie jednak system kas online, a dotychczasowe kasy będą stopniowo wycofywane z użycia.

Obecnie Ustawa czeka na prezydencki podpis.

Link do tekstu ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2503_u.htm