Kategoria: Prawo gospodarcze

    Lis 6

    Umowa o dzieło zamiast umowy o pracę? Konsekwencje groźne dla obu stron.

    Przestroga dla wszystkich uczestniczących w zatrudnianiu osób na cywilnoprawne umowy o dzieło. Jeżeli są obawy, że umowa o dzieło ma znamiona umowy – zlecenia lub umowy o pracę, należy się z niej wycofać ! W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o dzieło istnieją dwie strony medalu. Wykonujący taką pracę pozbawiony jest jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej, […]